Władze Uczelni


Rektor PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile
dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PWSZ w Pile


Prorektor ds. Rozwoju,
Nauki i Współpracy Międzynarodowej
dr hab. Jan Polcyn, prof. PWSZ w Pile


Prorektor ds. Jakości Kształcenia
i Studentów

dr Paweł Dahlke

Kwestor
mgr Irena Baczyńska

Dyrektorzy Instytutów

Dyrektor Instytutu Stosowanych Studiów Społecznych
dr hab. Wojciech Maliszewski, prof. PWSZ w Pile

Dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia
prof. dr hab. Feliks Jaroszyk, dr h.c.

Dyrektor Instytutu Politechnicznego
dr inż. Piotr Gorzelańczyk


Rzecznik
prasowy
mgr Aleksandra Fabiszak

Dyrektorzy i kierownicy pozostałych jednostek

Dyrektor Biblioteki Głównej
mgr Irena Łosoś

Kierownik Centrum Sieciowo-Komputerowego
mgr inż. Cezary Burda

Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
mgr Andrzej Grzesik

Kierownik Działu Rektora
dr Joanna Kryza

Kierownik Działu Jakości Kształcenia i Spraw Studenckich
mgr inż. Iwona Krojec

Kierownik Działu Kadr i Spraw Socjalnych
dr Michał Bania

Kierownik Działu Praktyk Studenckich i Karier
mgr Emilia Lewicka-Kalka

Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej
mgr Łukasz Marczak

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego
inż. Jerzy Sadowski