Projekty UE

Głównym  zadaniem Biura Projektów Unijnych i Relacji z Otoczeniem jest pozyskiwanie i wdrażanie funduszy na realizację projektów wskazanych przez władze rektorskie jako priorytetowe.
Do najważniejszych zadań Biura należy:
  • inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem funduszy Unii Europejskiej,
  • wdrażanie i realizacja projektów finansowanych z funduszy europejskich,
  • prowadzenie rozliczeń i ewaluacji realizowanych przez Uczelnię projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
  • wspomaganie innych jednostek Uczelni w pozyskiwaniu środków na realizację projektów.
Biuro Projektów Unijnych i Relacji z Otoczeniem
ul. Podchorążych 10
64-920 Piła
Budynek D, pok. nr 9
tel. 67 35 22 783
email: ahenke@pwsz.pila.pl

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30