O uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile została utworzona dnia 1 sierpnia 2000 r.

Uczelnia prowadzi kształcenie w ramach studiów licencjackich, studiów inżynierskich oraz studiów magisterskich w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na następujących kierunkach:

 

Studia magisterskie

Praca Socjalna

Fizjoterapia - jednolite studia magisterskie


Czy musisz płacić za naukę?

Studia stacjonarne są nieodpłatne, za naukę na studiach niestacjonarnych studenci uiszczają opłaty. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile przyznaje studentom, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, POMOC MATERIALNĄ w następujących formach:

 • stypendia socjalne,
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendia Rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia,
 • stypendia na wyżywienie,
 • stypendia mieszkaniowe,
 • zapomogi.

Najlepsi studenci pilskiej uczelni zyskali w 2010 r. jeszcze jednego, mecenasa i sprzymierzeńca w zdobywaniu wykształcenia: Philips Lighting Poland SA funduje jednemu z nich roczne stypendium „DIAMENT" w wysokości 1000 zł miesięcznie! W roku 2014 PWSZ zyskała kolejnego fundatora stypendium. Firma GRAPIL postanowiła wesprzeć najlepszego sportowca kwotą 800 zł miesięcznie przez 12 miesięcy roku.

Gwarancja wysokiej jakości kształcenia!

Popularność Uczelni to z pewnością potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia. Proces dydaktyczny realizowany jest przez doświadczonych pracowników akademickich:

 • 13 profesorów,
 • 22 doktorów habilitowanych,
 • 57 doktorów,
 • 44 magistrów.

Na naszej uczelni wykładają pracownicy naukowi z następujących uczelni:

 • Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Szczeciński

Praktyki studenckie - dlaczego takie ważne?

Specyfika państwowych wyższych szkół zawodowych polega na włączeniu w program edukacji 8 tygodni praktyk zawodowych. Dzięki temu profil nauczania jest bardziej praktyczny od dotychczas znanych modeli kształcenia. Konsekwencją tego założenia jest konieczność ciągłego monitorowania atrakcyjności proponowanych kierunków nauczania oraz modyfikowanie oferty dydaktycznej w zależności od lokalnych i regionalnych potrzeb.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile ze szczególną uwagą realizuje praktyczny wymiar procesu dydaktycznego. Współpraca środowiska akademickiego i znaczących przedstawicieli życia gospodarczego objęła także sferę obowiązkowych praktyk studenckich, które poświęcone są na zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych w rzeczywistych warunkach funkcjonowania instytucji i przedsiębiorstw. Usprawnieniu organizacji studenckich praktyk zawodowych służyć mają, między innymi, umowy i porozumienia o współpracy zawarte z Prezydentem Miasta Piły, Szpitalem Specjalistycznym, Philips Lighting Poland SA oraz Stowarzyszeniem "Loża Laureatów Nagrody Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego".

Kampus akademicki robi wrażenie

Kampus akademicki PWSZ w Pile

KAMPUS UCZELNIANY PRZY UL. PODCHORĄŻYCH 10 W PILE

Rektorat
Instytut Ochrony Zdrowia
Zakład Pielęgniarstwa
Centrum Sieciowo-Komputerowe

instytut Humanistyczny
Studium Języków Obcych

Instytut Politechniczny
Zakład Elektrotechniki

Instytut Ekonomiczny
Instytut Ochrony Zdrowia
Zakład Fizjoterapii
Zakład Ratownictwa Medycznego

Auditorium Maximum
Centrum Fizjoterapii
Zakład Fizjoterapii

Instytut Politechniczny
Zakład Budownictwa
Zakład Inżynierii Mechanicznej
i Transportu
Stacja Kontroli Pojazdów

Biblioteka Główna

Kompleks boisk sportowych

Hala Sportowa
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

A

B

C

D

F

G

H

J

K

Doskonalone z każdym rokiem, zaplecze dydaktyczne Uczelni, ma dziś imponujący kształt. Plasuje to PWSZ w Pile, tę największą uczelnię publiczną północnej Wielkopolski, wśród największych państwowych wyższych szkół zawodowych w Polsce.

Dzięki inwestycjom PWSZ w Pile dysponuje jedenastoma obiektami dydaktycznymi, w których znajdują się:

 • 62 sale wykładowe i seminaryjne,
 • 72 laboratoria i specjalistyczne pracownie instytutów: Politechnicznego, Ochrony Zdrowia oraz Centrum Sieciowo-Komputerowego,
 • certyfikowana Stacja Kontroli Pojazdów.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile jest jedyną uczelnią w regionie kształcącą na kierunkach inżynierskich. Djavascript:;la nich właśnie przeznaczono kolejny nowoczesny obiekt specjalistyczny, wybudowany w latach 2011-2012 przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa. Dzięki tej inwestycji przyszli inżynierowe poszerzyli zaplecze dydaktyczne o kolejne 4 sale wykładowe, salę audytoryjną na 168 miejsc, a także laboratoria: materiałów budowlanych, inżynierii materiałowej, logistyki transportu, hydrauliki i pneumatyki oraz budowy pojazdów, maszyn roboczych i środków transportu.

W roku 2011 oddano do użytku nowoczesną salę seminaryjno-widowiskową AUDITORIUM MAXIMUM z widownią na 460 miejsc. Tu odbywają się najważniejsze przedsięwzięcia uczelniane oraz imprezy o charakterze naukowym i artystycznym, otwarte dla publiczności miasta i regionu.

BIBLIOTEKA PWSZ w Pile należy do najnowocześniejszych w regionie. Aktualnie księgozbiór uczelniany liczy ponad 46 tysięcy skomputeryzowanych i udostępnionych czytelnikom woluminów. Na terenie Biblioteki czytelnicy mają stały dostęp do światowych zbiorów za pośrednictwem Internetu; do dyspozycji jest 25 stanowisk komputerowych i 38 miejsc w czytelniach. Prenumerata prasy obejmuje 132 tytuły oraz 34 dostępne online.
W czytelni, mediatece oraz nowoczesnym multimedialnym centrum informacyjnym, czytelnicy mają do dyspozycji stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i licencjonowanych baz danych online. Sala konferencyjna, wchodząca w skład kompleksu bibliotecznego, wyposażona została w wysokiej klasy sprzęt audiowizualny, umożliwiający prowadzenia telekonferencji i e-learningu.

Nowoczesna HALA SPORTOWA to obiekt o powierzchni blisko 2,5 tys. m2. Znajdują się tu boiska do gry w siatkówkę, piłkę ręczną, koszykówkę, w tenisa, a także bieżnia. W budynku znajduje się również sala rehabilitacyjna, siłownia, sala fitness, sala do gier małych oraz sala wykładowa. Zaaranżowano również nowoczesny zespół relaksacyjno-saunowy służący odnowie biologicznej. W 2012 r. zakończono także budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Podchorążych 10, obejmujące boiska do piłki nożnej i do gier zespołowych. Są one udostępnione również okolicznym mieszkańcom i szkołom.

Wartą wymienienia jest także inwestycja z ostatniego roku, sfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. CENTRUM FIZJOTERAPII to jedyny taki obiekt w północnej Wielkopolsce, w którym prowadzona będzie specjalistyczna praktyka diagnostyczno-terapeutyczna, ze szczególnym uwzględnieniem chorób narządu ruchu oraz działalność dydaktyczna, naukowa i badawcza.
W Centrum Fizjoterapii znajdują się nowoczesne specjalistyczne pracownie, w których studenci doskonalić będą swoje umiejętności w takich dziedzinach jak: elektroterapia; światłolecznictwo; ciepłolecznictwo; terapia z wykorzystaniem pola magnetycznego i ultradźwięków, a także laseroterapia, hydroterapia, kinezyterapia oraz masaże. Co ważne - w Centrum Fizjoterapii znajduje się także jedyna w tej części Wielkopolski kriokomora do krioterapii ogólnoustrojowej.

W trosce o komfort studiujących, na terenie budynków wydzielono STREFY STUDENTA - przestrzenie, z nieograniczonym dostępem do bezprzewodowego Internetu (tzw. hot spoty), wyposażone nie tylko w wygodne kanapy, funkcjonale blaty do pracy, ale i automaty do kawy i słodyczy, zapewniające pełen wypoczynek i regenerację sił między zajęciami.

PWSZ w Pile uczelnią mobilną, czyli nasi Studenci poza granicami kraju

Studenci na Erasmusie

Od 2010 r. praktyczny wymiar kształcenia uczyniliśmy jeszcze bardziej atrakcyjnym, umożliwiając, zarówno naszym studentom, jak i studentom z partnerskich uczelni, odbywanie zagranicznych praktyk i staży zawodowych w warunkach międzynarodowych. Wszystko to w ramach programu ERASMUS, finansowanego przez Unię Europejską. Mobilność studentów oznacza przede wszystkim możliwość odbycia nawet 1/3 studiów za granicą! Do wyboru nasi studenci mają 18 uczelni partnerskich z całej Europy: od Hiszpanii, poprzez Belgię, Niemcy, Bułgarię, Słowację, Rumunię, Litwę i Grecję, aż po Turcję. Od początku uczestnictwa w programie Erasmus, Uczelnia otrzymała na realizację mobilności studentów i nauczycieli akademickich 453 tys. euro z budżetu Komisji Europejskiej. Tak duży wymiar dofinansowania daje PWSZ w Pile pierwsze miejsce wśród PWSZ w kraju i 43 - w skali 256 wszystkich polskich uczelni uczestniczących w Programie Erasmus! Znalezienie się w międzynarodowym gronie studentów z uczelni "erasmusowych" to wspaniałe doświadczenie! Zachęcamy więc do wykorzystania czasu studiów, by jak najlepiej poszerzyć horyzont swoich możliwości!

Warto wiedzieć

Stypendysta Erasmusa jest zwolniony z opłat za studia i egzaminy w uczelni zagranicznej, z wyjątkiem standardowych opłat ponoszonych przez wszystkich studentów, np. za wydanie legitymacji, obowiązkowe ubezpieczenie itp. Jeżeli otrzymuje się stypendium krajowe (np. socjalne lub za dobre wyniki w nauce), to pobiera się je również w czasie studiów za granicą.

Własny akademik

PWSZ dysponuje w Domu Studenta 199 miejscami w dwu-, trzy- lub czteroosobowych pokojach. Są one wyposażone w stały dostęp do Internetu, przyłącza telewizji kablowej oraz własne węzły sanitarne. Wydzielono tu także 40 miejsc hotelowych, w tym 16 dla osób niepełnosprawnych oraz 2 sale wykładowe. Aby ułatwić studentom funkcjonowanie, w Akademiku PWSZ przy ul. Żeromskiego stworzono także stołówkę studencką oraz siłownię.