Opiekunowie praktyk

Instytut Stosowanych Studiów Społecznych (politologia, praca socjalna, filologia)
BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE mgr Łukasz Popławski
ADMINISTRACJA EUROPEJSKA mgr Łukasz Popławski
PRACA SOCJALNA (studia I stopnia) mgr Robert Stefanowski
PRACA SOCJALNA (studia II stopnia) mgr Mirosław Drzewoski
FILOLOGIA ANGIELSKA mgr Marta Książek-Róg
LINGWISTYKA STOSOWANA dr Marcin Krawczak

 

Instytut Politechniczny
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN dr inż. Wiktor Kupraszewicz
ELEKTROTECHNIKA mgr inż. Robert Łukowski
BUDOWNICTWO mgr Joanna Kremblewska
TRANSPORT dr inż. Piotr Bojar

 

Instytut Stosowanych Studiów Społecznych (ekonomia)
RACHUNKOWOŚĆ I SKARBOWOŚĆ† dr Paweł Dahlke
ZARZĄDZANIE MAŁYMI I ŚREDNIMI PRZEDSIʘBIORSTWAMI mgr Paweł Pyziak
TURYSTYKA I HOTELARSTWO mgr Paweł Pyziak
INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI mgr Paweł Pyziak
INFORMATYK - ANALITYK PROCESÓW BIZNESOWYCH mgr Paweł Pyziak

 

Instytut Ochrony Zdrowia
PIELĘGNIARSTWO mgr Ewa Roggenbuck
FIZJOTERAPIA dr Honorata Nawrocka-Bogusz
RATOWNICTWO MEDYCZNE dr Kamila Sadaj-Owczarek
KOSMETOLOGIA dr Justyna Witkowska