Dokumenty do pobrania

INSTYTUT STOSOWANYCH STUDIÓW SPOŁECZNYCH

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Oświadczenie o przyjęciu na praktykę

Zaświadczenie dla studentów pracujących zgodnie ze studiowanym kierunkiem

Zaświadczenie o odbyciu praktyki. Dokument nie jest obligatoryjny (nie jest wymagany tokiem studiów), jednak może stanowić potwierdzenie doświadczenia zawodowego w dokumentach aplikacyjnych.

INSTYTUT POLITECHNICZNY

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Oświadczenie o przyjęciu na praktykę

Zaświadczenie dla studentów pracujących zgodnie ze studiowanym kierunkiem

Zaświadczenie o odbyciu praktyki. Dokument nie jest obligatoryjny (nie jest wymagany tokiem studiów), jednak może stanowić potwierdzenie doświadczenia zawodowego w dokumentach aplikacyjnych.

INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA

Fizjoterapia

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Oświadczenie o przyjęciu na praktykę

Zaświadczenie dla studentów pracujących zgodnie ze studiowanym kierunkiem

Zaświadczenie o odbyciu praktyki. Dokument nie jest obligatoryjny (nie jest wymagany tokiem studiów), jednak może stanowić potwierdzenie doświadczenia zawodowego w dokumentach aplikacyjnych.

Pielęgniarstwo

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Oświadczenie o przyjęciu na praktykę

Zaświadczenie dla studentów pracujących zgodnie ze studiowanym kierunkiem

Zaświadczenie o odbyciu praktyki. Dokument nie jest obligatoryjny (nie jest wymagany tokiem studiów), jednak może stanowić potwierdzenie doświadczenia zawodowego w dokumentach aplikacyjnych.

Ratownictwo Medyczne

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Oświadczenie o przyjęciu na praktykę

Zaświadczenie dla studentów pracujących zgodnie ze studiowanym kierunkiem

Zaświadczenie o odbyciu praktyki. Dokument nie jest obligatoryjny (nie jest wymagany tokiem studiów), jednak może stanowić potwierdzenie doświadczenia zawodowego w dokumentach aplikacyjnych.

Kosmetologia

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Oświadczenie o przyjęciu na praktykę

Zaświadczenie dla studentów pracujących zgodnie ze studiowanym kierunkiem

Zaświadczenie o odbyciu praktyki. Dokument nie jest obligatoryjny (nie jest wymagany tokiem studiów), jednak może stanowić potwierdzenie doświadczenia zawodowego w dokumentach aplikacyjnych.