ANKIETA

Szanowni Studenci,
celem zapewnienia jak najlepszej organizacji studenckich praktyk zawodowych prosimy o udział w badaniu ankietowym.

Wyniki ankiety stanowić będą cenne źródło wniosków, towarzyszących ocenie realizacji praktyk zawodowych przez studentów PWSZ w Pile.

Mamy nadzieję, że nasza proś›ba, kierowana do Państwa – osób współtworzących od lat wizerunek i renomę Uczelni, spotka się ze zrozumieniem i życzliwym przyjęciem. Pragniemy podkreślić, że badania mają charakter poufny, wszystkie informacje podane w kwestionariuszu posłużą wyłącznie do utworzenia zestawień statystycznych. Ankieta, dotycząca organizacji praktyk zawodowych w bieżącym roku akademickim, składa się z kilkunastu pytań. Jej uzupełnienie zajmie Państwu nie więcej niż 5 minut.

Pracownicy Działu Praktyk Studenckich i Karier