Pracownicy

Kierownik Centrum Sieciowo - Komputerowego:
mgr inż. Cezary Burda
Pracownicy:
mgr Maciej Gawrysiak
lic. Damian Leszczyński