Kontakt


BIBLIOTEKA GŁÓWNA PWSZ W PILE ul. Podchorążych 10 (bud. C) 64-920 Piła

DYREKTOR
mgr Irena Łosoś

ilosos@pwsz.pila.pl

67 352 27 04
ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr Bożena Kaczmarek

bkaczmarek@pwsz.pila.pl
67 352 27 00
WYPOŻYCZALNIA
mgr Aleksandra Tokarska

atokarska@pwsz.pila.pl

67 352 27 05
CZYTELNIA
mgr Anna Chamczyk

achamczyk@pwsz.pila.pl

67 352 27 06
MEDIATEKA
mgr Bożena Kaczmarek

bkarczmarek@pwsz.pila.pl

67 352 27 00
OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ
mgr Ewa Fijałkowska

oin@pwsz.pila.pl

67 352 27 09
WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA
mgr Anna Chamczyk

achamczyk@pwsz.pila.pl

67 352 27 06
DYSTRYBUCJA WYDAWNICTW UCZELNIANYCH
Jolanta Kompiel

jkompiel@pwsz.pila.pl

67 352 27 07
DZIAŁ GROMADZENIA ZBIORÓW
mgr Anita Budzyń

abudzyn@pwsz.pila.pl

67 352 27 05
ARCHIWUM ZAKŁADOWE PWSZ
Jolanta Kompiel

jkompiel@pwsz.pila.pl

67 352 27 07