Bazy on-line

U W A G A!

ProQuest One Academic!

Miesięczny dostęp testowy od 13 maja 2019 r. (poniedziałek)
ze wszystkich komputerów uczelnianych!

ProQuest One Academic to multidyscyplinarna baza danych, zawarte w niej między innymi obszary tematyczne to :

 • Biznes
 • Zdrowie i medycyna (włączając pielęgniarstwo)
 • Nauka i Inżynieria 
 • Sztuka & Nauki humanistyczne
 • Socjologia
 • Najnowsze wiadomości

ProQuest One Academic zapewnia dostęp do czterech podstawowych grup zasobów multidyscyplinarnych (ProQuest Central, Academic Complete, Academic Video Online i ProQuest Dissertations & Theses Global). Wszystkie te typy zasobów oferują opcję krzyżowego wyszukiwania w ramach przyjaznej użytkownikowi, elastycznej, dostosowanej do urządzeń mobilnych platformy ProQuest.

Zawartość pakietu:

 • ProQuestCentral™
  Połączenie najczęściej wykorzystywanych baz danych na świecie w celu stworzenia najbardziej kompletnych multidyscyplinarnych zbiorów badawczych. Znajdziemy tu treści ze wszystkich głównych obszarów tematycznych, m.in. biznesu, zdrowia i medycyny (w tym pielęgniarstwa), nauk społecznych, sztuk pięknych i nauk humanistycznych, edukacji, nauki, inżynierii i religii.

 • Academic Video Online
  Najbardziej kompleksowa subskrypcja transmisji strumieniowej wideo, jaka  jest dostępna dla bibliotek. Uporządkowana pod kątem użytkowników akademickich baza Academic Video Online obejmuje ponad 66 tys. tytułów z najróżniejszych dziedzin, takich jak antropologia, biznes, doradztwo, film, zdrowie, historia, muzyka – i wiele innych. Ponad 14 tys. tytułów dostępnych jest wyłącznie na ProQuest.
 • AcademicComplete®  
  Oferowana w przystępnej cenie „masa krytyczna” ponad 150 tys. ebooków z licznych dziedzin, zapewniająca nieograniczony dostęp wielu użytkownikom jednocześnie – a przy tym zaawansowane narzędzia badawcze i pliki do pobrania bez DRM. Tu obowiązuje nacisk na jakość – nie ilość. Starannie wyselekcjonowane tytuły Academic Complete pochodzące od wiodących wydawców wspierają programy nauczania, odpowiadają na trendy w zakresie liczby absolwentów i pojawianie się nowych kursów i kierunków studiów.

 • ProQuestDissertations&ThesesGlobal™
  Największy cyfrowy zbiór zawierający 4.5 mln prac dyplomowych i doktorskich (2.5 mln w dostępie pełnotekstowym). Baza, którą zaprojektowano jako oficjalne zewnętrzne repozytorium Amerykańskiej Biblioteki Kongresu, zawiera bogate materiały z Ameryki Północnej i innych regionów – zarówno historyczne, jak i bieżące.

Dodatkowo, poza możliwością jednoczesnego przeszukiwania na Platformie ProQuest, użytkownicy ProQuest One Academic mają również dostęp do baz Academic Complete i Academic Video Online poprzez ich własne platformy.

Informacje o ProQuest One Academic:
https://proquest.libguides.com/biuletyn/PQ1Academic

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA!

Wszelkie pytania prosimy kierować do:
Ewa Fijałkowska
Biblioteka Główna
Ośrodek Informacji Naukowej
oin@pwsz.pila.pl
67 352 27 09

 

Polecane bazy on-line:

 • Elsevier Elibrary (dostęp do fragmentów) - zachęcamy do korzystania z książek elektronicznych wydawnictwa Elsevier w dostępie testowym na platformie Elibrary. Serwis ten umożliwia dostęp do pozycji w dziedzinie medycyny, w języku polskim i angielskim. Na świecie i w Polsce Elsevier jest liderem wśród wydawców medycznych, a jego publikacje, cechujące się najwyższym poziomem zarówno merytorycznym, jak i edytorskim, cieszą się rosnącym uznaniem wśród czytelników. Autorami są naukowcy z wiodących ośrodków medycznych na świecie, w tym również z Polski.
 • POL-on jest zintegrowanym systemem informacji o szkolnictwie wyższym tworzącym globalną bazę danych o jednostach naukowych, wyższych uczelniach i nauce polskiej. System ten gromadzi dane o wszystkich polskich jednostkach naukowych, do których publiczny dostęp wynika z ustaw i rozporządzeń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na uwagę zasługują bazy publikacji naukowych oraz wskaźniki ewaluacji szkół wyższych.
 • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) jest elementem Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on. Jej głównym celem jest gromadzenie i udostępnianie informacji o publikacjach polskich jednostek naukowych i afiliowanych w nich naukowców. Platforma PBN agreguje informacje rozproszone w instytucjonalnych systemach bibliograficznych, pozwalając na jednoznaczną identyfikację osób oraz jednostek. Jednocześnie system dostarcza wielu funkcjonalności m. in. jest źródłem danych o dokonaniach naukowych, a także generuje informacje niezbędne dla instytucji centralnych. Stanowi nie tylko narzędzie dla potrzeb administracyjnych, ale może być w wygodny spoób wykorzystywany przez środowisko naukowe.
 • NAUKA POLSKA - zawiera podstawowe informacje o instytucjach naukowych i badawczo-rozwojowych, instytucjach i organizacjach wspierających naukę, organach administarcji centralnej, instytucjach i organach pozarządowych odopwiadających za kształt i realizację polityki naukowej państwa, towarzystwach, stowarzyszeniach naukowych oraz fundacjach działających na rzecz nauki. Portal ten stanowi również źródło informacji o pracach naukowych, projektach badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz konferencjach naukowych, targach, wystawach i ludziach nauki.
 • Medline stanowi największą na świecie bibliograficzną bazę danych z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych oraz jest podstawowym źródłem naukowej informacji medycznej. Baza ta jest opracowywana w National Library of Medicine (Narodowa Biblioteka Medycyny) w Stanach Zjednoczonych. Rejestruje literaturę naukową o tematyce medycznej i biomedycznej od 1950 roku, jest aktualizowana co tydzień. Bibliograficzno-abstraktowa baza Medline udostępniana jest na różnych platformach np. PubMed, Medline-Ebsco, Medline-Ovid, Medline-Web of Knowledge.
 • PubMed to ogólnodostępna wersja bazy Medline. PubMed jest serwisem tworzonym oraz udostępnianym bezpłatnie w otwartym Internecie przez National Center for Biotechnology Information (NCBI) w Bibliotece Medycyny w USA. Zawiera rekordy z publikacji indeksowanych w bazie Medline, a także z innych czasopism naukowych z dziedziny: medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, opieki zdrowotnej oraz z książek online. Rekordy zawierają linki do pełnych tekstów publikacji zamieszczonych w serwisie PubMed Central, jak i również na stronach wydawców. PubMed oferuje opisy bibliograficzne artykułów, które są przygotowywane do umieszczenia ich w Medline lub nadesłane przez wydawców przed opublikowaniem.
 • BazTech jest bazą danych o zawartości polskich czasopism technicznych, a jednocześnie stanowi publicznie dostępną bibliograficznie-abstraktową bazę danych rejestrującą artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz ścisłych i ochrony środowiska. BazTech rozwija się w kierunku bazy cytowań i bazy pełnotekstowej, jest jednym z zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki.

 • Wirtualna Biblioteka Nauki jest narzędziem badawczym umożliwiającym wszystkim polskim naukowcom bezpłatny dostęp do światowych zasobów wiedzy – elektronicznych baz danych oraz czasopism i publikacji naukowych w wersji elektronicznej. To ważne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, jak również istotna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.