Instytut Stosowanych Studiów Społecznych

Na podstawie Uchwały Nr XI/49/17 Senatu Uczelni, z dniem 1 września 2017 roku, Instytut Humanistyczny i Instytut Ekonomiczny, przekształcone zostały w Instytut Stosowanych Studiów Społecznych.


Oferta Instytutu Stosowanych Studiów Społecznych:

STUDIA LICENCJACKIE

Ekonomia

Filologia

Praca Socjalna - I stopnia