Władze Instytutu Politechnicznego

Dyrektor Instytutu Politechnicznego dr inż. Piotr Gorzelańczyk
Z-ca Dyrektora Instytutu Politechnicznego mgr inż. Paweł Szubert

  • Kierownik Zakładu Budownictwa mgr inż. Ireneusz Gmaj
  • Kierownik Zakładu Elektrotechniki i Elektroniki mgr inż. Marek Skorupski
  • Kierownik Zakładu Inżynierii Mechanicznej dr Marta Chudzicka-Adamczak
  • Kierownik Zakładu Transportu prof. dr hab. inż. Henryk Tylicki
  • Kierownik Pracowni Matematyki, Fizyki i Chemii dr hab. Stanisław Różański, prof. PWSZ w Pile

 


WYKAZ PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH INSTYTUTU POLITECHNICZNEGO