Władze Instytutu Politechnicznego

Dyrektor Instytutu Politechnicznego doc. dr Andrzej Kraczkowski

Z-ca Dyrektora Instytutu Politechnicznego dr inż. Piotr Gorzelań„czyk

  • Kierownik Zakł‚adu Budownictwa dr inż. Jarosł‚aw Koł‚odziej
  • Kierownik Zakł‚adu Elektrotechniki i Elektroniki mgr inż. Marek Skorupski
  • Kierownik Zakładu Inżynierii Mechanicznej i Transportu doc. dr inż. Leszek Surówka
  • Kierownik Pracowni Matematyki, Fizyki i Chemii prof. nadzw. dr hab. Stanisł‚aw Różań„ski
  • Instytutowy Koordynator Programu Erasmus dr inż. Piotr Gorzelań„czyk

WYKAZ PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH INSTYTUTU POLITECHNICZNEGO