Władze Instytutu Ochrony Zdrowia

Dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia
prof. zw. dr hab. dr h.c. Feliks Jaroszyk


Z-ca Dyrektora Instytutu Ochrony Zdrowia

prof. dr hab. n. med. Ewa Żekanowska

  • Kierownik Zakł‚adu Fizjoterapii - dr Małgorzata Wójcik
  • Kierownik Zakł‚adu Pielęgniarstwo - dr Małgorzata Lesińska-Sawicka
  • Kierownik Zakładu Ratownictwo Medyczne - dr Kamila Sadaj-Owczarek
  • Kierownik Zakładu Kosmetologii - dr Justyna Witkowska