Praktyki zawodowe

W czasie studiów studenci odbywają praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne w Szpitalu.

             Celem praktyk jest doskonalenie przez studentów zdobytej wiedzy oraz umiejętności praktycznego jej wykorzystania.

 

Praktyki zawodowe odbywają się w odpowiednich specjalistycznych ośrodkach, z którymi nasza Uczelnia ma podpisane porozumienia (należą do nich szpitalne oddziały ratunkowe, zespoły ratownictwa medycznego, specjalistyczne służby ratownicze lub ośrodki wypoczynkowe - obóz letni i zimowy).

Praktykę odbywa student w czasie roku akademickiego lub przerwy wakacyjnej na podstawie odpowiedniej umowy zawieranej między Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile a specjalistycznym ośrodkiem.

Po semestrze II i III odbywa się 1- tygodniowa praktyka – obóz sprawnościowy (letni i zimowy). Po II roku studenci odbywają w czasie przerwy wakacyjnej 5 tygodniową praktykę zawodową w:

-        Terenowej Państwowej Straży Pożarnej – 80 godzin.

-        Pogotowiu Ratunkowym – 120 godzin.

 

W ciągu semestru VI odbywa się 5 – tygodniowa (200 godzin) praktyka zawodowa w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.