Studia niestacjonarne

Sylabus A

Sylabus B

Sylabus C

Plan studiów 2012-2013

Studia pomostowe – poziom A - łącznie 1287 godzin dydaktycznych, z których na kształcenie teoretyczne przeznaczono 537 godzin i na kształcenie praktyczne 750 godzin.

Semestr I

Zajęcia teoretyczne będą prowadzone podczas zjazdów. Łączna liczba godzin wynosi 302 godziny.

Seminarium licencjackie – 20 godzin odbywać się będzie w terminach uzgodnionych z promotorem.

Praktyka zawodowa z przedmiotu „Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia” – 50 godzin odbywać się będzie w oddziałach Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Semestr II

Zajęcia teoretyczne będą prowadzone podczas zjazdów. Łączna liczba godzin wynosi 235godzin.

Seminarium licencjackie – 25 godzin odbywać się będzie w terminach uzgodnionych z promotorem.

Zajęcia praktyczne – łączna liczba godzin 280 prowadzone będą w placówkach służby zdrowia:

Pielęgniarstwo geriatryczne – 40 godzin,
Pielęgniarstwo internistyczne – 40 godzin,
Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych – 40 godzin,
Pielęgniarstwo chirurgiczne – 40 godzin,
Pielęgniarstwo pediatryczne – 40 godzin,
Podstawowa opieka zdrowotna – 40 godzin,
Pielęgniarstwo neurologiczne – 40 godzin

Praktyki zawodowe – łączna liczba godzin 420 odbywać się będzie w ramach przedmiotów:

Pielęgniarstwo chirurgiczne – 40 godzin,
Pielęgniarstwo geriatryczne – 45 godzin,
Pielęgniarstwo internistyczne – 40 godzin,
Pielęgniarstwo neurologiczne – 45 godzin,
Opieka paliatywna – 45 godzin,
Pielęgniarstwo pediatryczne – 45 godzin,
Podstawowa opieka zdrowotna – 45 godzin,
Pielęgniarstwo psychiatryczne – 45 godzin,
Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych – 45 godzin.
Promocja zdrowia – 25 godzin.
Studia pomostowe – poziom B - łącznie 2482 godziny dydaktyczne, z których na kształcenie teoretyczne przeznaczono 1042 godziny i na kształcenie praktyczne 1440 godzin.

I rok studiów

Semestr I

Zajęcia teoretyczne będą prowadzone podczas zjazdów. Łączna liczba godzin wynosi 612 godzin.

Zajęcia praktyczne realizowane są w Szpitalu Specjalistycznym w Pile:

Podstawy pielęgniarstwa – 20 godzin

Praktyka zawodowa odbywać się będzie w ramach przedmiotów:

Podstawy pielęgniarstwa – 80 godzin

Semestr II

Zajęcia teoretyczne będą prowadzone podczas zjazdów. Łączna liczba godzin wynosi 985 godzin.

Zajęcia praktyczne realizowane są w Szpitalu Specjalistycznym w Pile:

Pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne – 40 godzin,
Pielęgniarstwo chirurgiczne – 80 godzin,
Pielęgniarstwo pediatryczne – 80 godzin.
Praktyka zawodowa odbywać się będzie w ramach przedmiotów:
Pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne – 80 godzin,
Pielęgniarstwo chirurgiczne –80 godzin,
Pielęgniarstwo pediatryczne –80 godzin,
Promocja zdrowia – 40 godzin.

II rok studiów

Semestr III

Zajęcia teoretyczne będą prowadzone podczas zjazdów. Łączna liczba godzin wynosi 885

Zajęcia praktyczne będą realizowane w placówkach służby zdrowia:

Pielęgniarstwo geriatryczne – 40 godzin,
Pielęgniarstwo internistyczne – 80 godzin,
Pielęgniarstwo neurologiczne – 50 godzin,
Opieka paliatywna – 40 godzin,
Podstawowa opieka zdrowotna – 40 godzin,
Pielęgniarstwo w zagrożeniu życia – 40 godzin,
Pielęgnowanie niepełnosprawnych - 45 godzin.
Praktyka zawodowa odbywać się będzie w ramach przedmiotów:
Pielęgniarstwo w zagrożeniu życia– 40 godzin,
Pielęgniarstwo geriatryczne – 80 godzin,
Pielęgniarstwo internistyczne – 80 godzin,
Pielęgniarstwo neurologiczne – 80 godzin,
Opieka paliatywna – 40 godzin.
Podstawowa opieka zdrowotna – 80 godzin,
Pielęgniarstwo psychiatryczne – 45 godzin,
Pielęgnowanie niepełnosprawnych – 80 godzin.
Studia pomostowe – poziom C- łącznie 2087 godzin dydaktycznych, z których na kształcenie teoretyczne przeznaczono 937 godziny i na kształcenie praktyczne 1150 godzin.

I rok studiów

Semestr I

Zajęcia teoretyczne będą prowadzone podczas zjazdów. Łączna liczba godzin wynosi 457.

Zajęcia praktyczne w łącznej liczbie godzin 40 prowadzone będą w placówkach służby zdrowia:

Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia – 40 godzin,
Praktyka zawodowa w łącznej liczbie 120 godzin odbywać się będzie w ramach przedmiotów:
Podstawy pielęgniarstwa – 80 godzin,
Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia – 40 godz.

Semestr II

Zajęcia teoretyczne będą prowadzone podczas zjazdów. Łączna liczba godzin wynosi 480.

Zajęcia praktyczne w łącznej liczbie godzin 200 prowadzone będą w placówkach służby zdrowia:

Pielęgniarstwo chirurgiczne – 40 godzin,
Pielęgniarstwo pediatryczne – 40 godzin
Pielęgniarstwo internistyczne – 80 godz,
Opieka paliatywna 40 godz.

Praktyka zawodowa w łącznej liczbie 790 godzin odbywać się będzie w ramach przedmiotów:

Pielęgniarstwo chirurgiczne – 80 godzin,
Pielęgniarstwo pediatryczne – 85 godzin,
Pielęgniarstwo internistyczne – 80 godzin.
Pielęgniarstwo neurologiczne – 85 godzin,
Opieka paliatywna – 40 godzin.
Podstawowa opieka zdrowotna – 85 godzin
Pielęgniarstwo psychiatryczne – 45 godzin,
Pielęgnowanie niepełnosprawnych – 85 godzin,
Promocja zdrowia – 40 godzin.
Pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne – 80 godzin
Pielęgniarstwo geriatryczne – 85 godzin.