Studenckie Koło Naukowe

Studenckie Koło Naukowe Młodej Pielęgniarki

Przewodnicząca: Daria Kuleń-Sławińska

Opiekun naukowy: dr Małgorzata Lesińska-Sawicka

 

Cele:

  1. Podnoszenie poziomu wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych studentów.
  2. Wdrażanie studentów do pracy naukowej.
  3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych studentów.
  4. Współuczestnictwo studentów w życiu naukowym Uczelni.
  5. Reprezentowanie studenckiego ruchu naukowego i jego osiągnięć wobec Władz Uczelni i innych organizacji naukowych.
  6. Rozwój zainteresowań własnych studentów i stworzenie możliwości doskonalenia umiejętności studentów.

Plan pracy na rok 2017/2018:

Działanie

Opis

Miesiąc

 X  

 XI 

 XII 

 I 

 II 

 III 

 IV 

 V 

 VI 

Mikołajkowa zbiórka zabawek dla dzieci przebywających w Szpitalu Specjalistycznym im. Stanisława Staszica w Pile

Działania charytatywne – zbiórka zabawek

   

X

           

Zbiórka w ramach akcji „Szlachetna paczka”

Działania charytatywne – zbiórka rzeczy dla potrzebującej rodziny

   

X

           

Zbiórka charytatywna Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2018

Pomoc jako wolontariusze – przekazanie rzeczy do licytacji

     

X

         

Udział w X Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2018 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

Udział czynny – wystąpienie naukowe oraz publikacja

         

X

     

Udział w IV Konferencji Medycznej “Młodzież w Świecie Nauki” Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Udział czynny – wystąpienie naukowe oraz publikacja

           

X

   

XLVII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych Olsztyn 2018 "KOŁA NAUKOWE SZKOŁĄ TWÓRCZEGO DZIAŁANIA”

Udział czynny – wystąpienie naukowe oraz publikacja

           

X

   

Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki

Działania obejmujące promocję zdrowia oraz rozpowszechnienie wiedzy na temat służby medycznej

             

X

 

Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wyzwania XXI wieku w naukach o zdrowiu i kulturze fizycznej”

Udział czynny – wystąpienie naukowe oraz publikacja

               

X

Wyjście do szpitala prywatnego – Ars Medical w Pile w celu zapoznania się z najnowszym sprzętem w oddziale hemodynamiki.

Wyjście edukacyjne

               

X

Promocja kierunku

Działania obejmujące promocję zdrowia

 

x

x

x

x

x

x

x

x

Prowadzenie badań z zakresu tematyki społeczno-medycznej

Prace badawcze

   

x

x

x

x

x

x

x