Praktyki zawodowe

Miejscem kształcenia praktycznego – zajęć praktycznych i praktyk zawodowych są oddziały: internistyczne, chirurgiczne, pediatryczne, neurologiczne, psychiatryczne, intensywnej terapii, opieki długoterminowej, hospicja, oddziały położnicze, oddziały ginekologiczne w wieloprofilowych szpitalach o zasięgu regionalnym, w ośrodkach pielęgniarskiej opieki domowej, środowiskowej i szkolnej.

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE

 

Zakres kształcenia praktycznego

Zajęcia

praktyczne

Punkty

ECTS

Praktyki

zawodowe

Punkty

ECTS

1

2

3

4

5

  1. Podstawy pielęgniarstwa

80 godzin/

2 tygodnie

4

120 godzin/

3 tygodnie

3

  2. Promocja zdrowia

20 godzin/

½ tygodnia

1

  3. Podstawowa opieka zdrowotna

120 godzin/

3 tygodnie

6

200 godzin/

5 tygodni

5

  4. Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo­-ginekologiczne

80 godzin/

2 tygodnie

4

40 godzin/

1 tydzień

1

  5. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

160 godzin/

4 tygodnie

8

160 godzin/

4 tygodnie

4

  6. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

120 godzin/

3 tygodnie

6

160 godzin/

4 tygodnie

4

  7. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

120 godzin/

3 tygodnie

6

160 godzin/

4 tygodnie

4

  8. Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych

80 godzin/

2 tygodnie

4

80 godzin/

2 tygodnie

2

  9. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

80 godzin/

2 tygodnie

4

80 godzin/

2 tygodnie

2

  10. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

80 godzin/

2 tygodnie

4

80 godzin/

2 tygodnie

2

  11. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

80 godzin/

2 tygodnie

4

40 godzin/

1 tydzień

1

  12. Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia

40 godzin/

1 tydzień

2

40 godzin/

1 tydzień

1

  13. Opieka paliatywna

40 godzin/

1 tydzień

2

40 godzin/

1 tydzień

1

  Razem

1100 godzin/ 27,5 tygodnia

55

1200 godzin/

30 tygodni

30