Instytut Ochrony Zdrowia

Instytut Ochrony Zdrowia prowadzi działalność na kierunkach licencjackich:

Kierunek: FIZJOTERAPIA

Kierunek: KOSMETOLOGIA

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE

Kształcenie prowadzone jest w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Nauka w trybie stacjonarnym prowadzona jest bez opłat.