Władze Instytutu Humanistycznego

Dyrektor Instytutu Humanistycznego
prof. ndzw. dr Zbigniew Popławski


Z-ca Dyrektora Instytutu Humanistycznego

dr Marlena Bielak

    • Kierownik Zakładu Pracy socjalnej - prof nadzw. dr hab. Wojciech Maliszewski
    • Kierownik Zakładu Politologii - prof nadzw. dr hab. Paweł Malendowicz
    • p.o. Kierownika Zakładu Filologii dr Marlena Bielak

Sekretariat zakładu Politologii i Filologii
lic. Joanna Han

Sekretariat zakładu Pracy socjalnej
mgr Anna Garlicka