Wzory dokumentów

Ogólne  
Erasmus - Wzór umowy między uczelniami (kraje programu) Wzór umowy między uczelniami
Erasmus - Wzór umowy między uczelniami (kraje partnerskie) Wzór umowy między uczelniami
Mobilność studentów  
Learning Agreement Learning Agreement
Training Agreement Training Agreement
Wykaz zaliczeń Training Agreement
Transcript of Records Transcript of Records
Europass CV Europass Language Passport
Europass Language Passport Europass Language Passport
Europass Mobility Europass Mobility
Mobilność pracowników  
Indywidualny program nauczania
Indywidualny program szkolenia
STA Invitation Letter  
STA Certificate of Attendance  
STT Invitation Letter  
STT Certificate of Attendance