Wysokość stypendiów dla studentów

Rok akademicki 2017/2018

PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PROGRAMU (KA103-2017)

Grupa zaszeregowania Kraje należące do danej grupy Studia
(€/m-c)
Praktyka
(€/m-c)
Grupa 1 Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 500 600
Grupa 2 Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 450 550
Grupa 3 Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, FYROM, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 350 450

PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (KA103-2017)

Grupa zaszeregowania Kraje należące do danej grupy Studia
(€/m-c)
Praktyka
(€/m-c)
Bałkany Zachodnie Czarnogóra 650 n/d
Bałkany Zachodnie Serbia 650 n/d

Grupa zaszeregowania Kraje należące do danej grupy Studia
(PLN/m-c)
Praktyka
(PLN/m-c)
Grupa 1 Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 3 015 3 015
Grupa 2 Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 2 799 2 799
Grupa 3 Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, FYROM, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 2 369 2 369

 

Rok akademicki 2016/2017

Grupa zaszeregowania Kraje należące do danej grupy Studia
(€/m-c)
Praktyka
(€/m-c)
Grupa 1 Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 500 600
Grupa 2 Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 400 500
Grupa 3 Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, FYROM, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 300 400

Grupa zaszeregowania Kraje należące do danej grupy Studia
(PLN/m-c)
Praktyka
(PLN/m-c)
Grupa 1 Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 2 965 2 965
Grupa 2 Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 2 541 2 541
Grupa 3 Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, FYROM, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 2 118 2 118