W liczbach


Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej.

Konkurs Rok akademicki Budżet projektu
 2017 2017/2018 111 280,00 PLN
 2016  2016/2017 228 114,00 PLN

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej.

Konkurs Rok akademicki Budżet projektu
 2015  2015/2016 192 550,00 PLN
 2014  2014/2015  162 346,00 PLN