Koordynatorzy

Dział Nauki, Współpracy Międzynarodowej i Relacji z Otoczeniem

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus:
mgr Łukasz Marczak

Asystent ds. Erasmusa

Klaudia Michalak

Instytutowi Koordynatorzy Programu Erasmus:

Instytut Ekonomiczny:
doc. dr Sebastian Stępień

Instytut Humanistyczny:
dr Marlena Bielak (Filologia)
prof. nadzw. dr hab. Wojciech Maliszewski (Praca Socjalna i Politologia)

Instytut Ochrony Zdrowia:
mgr Edyta Libuda

Instytut Politechniczny:
dr inż. Piotr Gorzelańczyk