Monitoring karier zawodowych uczestników projektu

[Wkrótce więcej informacji]

Celem monitoringu jest identyfikacja, które z usług świadczonych przez Biuro Karier są najskuteczniejsze.