Pomoc materialna

OD DNIA 01.10.2018 R. DO DNIA 31.10.2018 R.

W SPRAWACH  DOTYCZĄCYCH WERYFIKACJI I PPRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM SOCJALNE

ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU KWESTURA – POKOJE NR 16, 17

W GODZINACH     9ºº- 13ºº - pokój 17

W GODZINACH   12ºº- 15ºº - pokój 16

 SOBOTY - W TERMINACH ZJAZDÓW W GODZINACH  9ºº - 13ºº

 

UWAGA STUDENCI

Od roku akademickiego 2018/2019 należy dodatkowo do wniosku dołączyć dokument (oprócz wniosku o stypendium socjalne)  "Klauzula informacyjna i oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych".


Dodatkowe informacje na temat pomocy materialnej można pobrać tutaj.

Wykaz wymaganych załączników do stypendium socjalnego znajduje się tutaj

Dokumentacja:
Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów
Wniosek o stypendium socjalne
Oświadczenie o dochodach nieopodatkowaych - zał. 1/A
Oświadczenie o dochodach - ryczałt, karta - zał. 1/B
Oświadczenie do zwiększenia stypendium z tytułu zamieszkania - zał. 1/C
Oświadczenie do alimentów - zał. 1/D
Konto - zał. nr 7
Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów
Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych
Wniosek o zapomogę
Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów I roku
Oświadczenie o pobieraniu / niepobieraniu stypendium na innym kierunku

Oświadczenie o braku dochodów

Oświadczenie o źródle dochodu - student, rodzic, rodzeństwo studenta

Oświadczenie o samodzielności finansowej

Klauzula informacyjna i oświadczenie o przetwarzaniu danych