Pomoc materialna

PODSTAWY NALICZENIA STYPENDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

STYPENDIUM SOCJALNE 1051,7 ZŁ

STYPENDIUM MINIMALNE 700 ZŁ, ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM 300 ZŁ

 

STYPENDIUM SPECJALNE:

ZNACZNY STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI - 900 ZŁ

UMIARKOWANY STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI - 600 ZŁ

LEKKI STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI - 400 ZŁ

 

STYPENDIUM REKTORA - 1500 ZŁ

 

OD DNIA 01.10.2018 R. DO DNIA 31.10.2018 R.

W SPRAWACH  DOTYCZĄCYCH WERYFIKACJI I PPRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM SOCJALNE

ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU KWESTURA – POKOJE NR 16, 17

W GODZINACH     9ºº- 13ºº - pokój 17

W GODZINACH   12ºº- 15ºº - pokój 16

 SOBOTY - W TERMINACH ZJAZDÓW W GODZINACH  9ºº - 13ºº

 

UWAGA STUDENCI

Jeśli jesteś studentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i chcesz ubiegać się o stypendium socjalne musisz złożyć WNIOSEK.


Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego należy złożyć w wersji papierowej.


Dokumenty możesz pobrać w budynku A – w Kwesturze pok. 16 i 17 lub wydrukować  dwustronnie ze strony internetowej ( zakładka – dla studentów   → pomoc materialna).     

 
Jeśli masz już wniosek o wydanie stypendium – zajmij się skompletowaniem pozostałych dokumentów.


1.    Podejdź do Urzędu skarbowego ( zgodnie z miejscem zamieszkania) i pobierz zaświadczenie o dochodach za rok 2017 dla siebie i wszystkich pełnoletnich członków rodziny.
2.    Jeśli Twoi rodzice pracują, otrzymują rentę lub emeryturę lub jeśli Ty otrzymujesz rentę, np. rodzinną po zmarłym rodzicu lub inną, przynieś z ZUSu zaświadczenie o wysokości zapłaconej składki zdrowotnej za 2017 rok. Składkę tę należy odjąć od dochodu z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego.
3.    Dochód z Urzędu Skarbowego za 2017 rok
-  podatek należny
-  składki na ubezpieczenie społeczne
-  składki zdrowotne
= dochód netto, który należy wpisać do tabelki znajdującej się na 3 stronie wniosku.
Jeśli skompletowałeś już powyższe dokumenty- możesz przystąpić do wypełniania wniosku wraz z załącznikami.


 ○ Załącznik 1/A dotyczy dochodów nieopodatkowanych, takich jak np. alimenty, gospodarstwo rolne. Jeśli ktoś z członków rodziny posiada takie dochody (lub inne nieopodatkowanie wymienione w załączniku) wpisz w tabelkę imię i nazwisko członka rodziny uzyskującego dochód, jego źródło oraz kwotę roczną. Kwotę w przeliczeniu na miesiąc wpisz na 3 stronie wniosku w punkcie nr 3.
Jeśli nikt z członków rodziny nie uzyskuje dochodów niepodlegających opodatkowaniu- zaznacz „ nie uzyskała”. W każdym przypadku załącznik musi mieć wpisaną datę oraz Twój podpis na obu stronach.


 ○ Załącznik 1/B dotyczy rozliczania się na podstawie karty lub ryczałtu. Jeśli ktoś z członków rodziny uzyskuje taki dochód- wpisz jego imię i nazwisko oraz dołącz stosowne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego. Miesięczną kwotę dochodu wpisz do wniosku.
Jeśli nikt z członków rodziny nie uzyskuje dochodów z karty podatkowej lub ryczałtu- zaznacz „ nie uzyskała”. W każdym przypadku załącznik musi mieć wpisaną datę oraz Twój podpis.


  ○ W oświadczeniu o stanie osobowym rodziny i źródłach dochodu wpisujesz wszystkich członków rodziny i zaznaczasz z czego się utrzymują wraz z datą rozpoczęcia. Siebie wpisujesz w punkcie 1 oświadczenia, dalsza kolejność nie ma znaczenia.


  ○  Załącznik 1/C wypełnij tylko jeśli mieszkasz w Domu Studenta lub wynajmujesz pokój/ mieszkanie, ponieważ masz utrudniony dojazd na Uczelnię z miejsca zamieszkania.


  ○ Załącznik 1/D wypełnij tylko jeśli masz zasądzone alimenty od jednego lub obojga rodziców.

Od roku akademickiego 2018/2019 należy dodatkowo do wniosku dołączyć dokument (oprócz wniosku o stypendium socjalne)  "Klauzula informacyjna i oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych".


Dodatkowe informacje na temat pomocy materialnej można pobrać tutaj.

Wykaz wymaganych załączników do stypendium socjalnego znajduje się tutaj

Dokumentacja:
Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów
Wniosek o stypendium socjalne
Oświadczenie o dochodach nieopodatkowaych - zał. 1/A
Oświadczenie o dochodach - ryczałt, karta - zał. 1/B
Oświadczenie do zwiększenia stypendium z tytułu zamieszkania - zał. 1/C
Oświadczenie do alimentów - zał. 1/D
Konto - zał. nr 7
Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów
Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych
Wniosek o zapomogę
Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów I roku
Oświadczenie o pobieraniu / niepobieraniu stypendium na innym kierunku

Oświadczenie o braku dochodów

Oświadczenie o źródle dochodu - student, rodzic, rodzeństwo studenta

Oświadczenie o samodzielności finansowej

Klauzula informacyjna i oświadczenie o przetwarzaniu danych