Start do kariery

START DO KARIERY z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Pile

Pilska uczelnia od roku akademickiego 2009/2010 realizowała projekt unijny pod nazwą „Start do kariery - przygotowanie studentów i absolwentów PWSZ w Pile do wejścia na rynek pracy".

Dzięki niemu w latach 2009-2013 zorganizowane zostały następujące przedsięwzięcia:

  • ­cykl doradczy „Poznaj swoje predyspozycje", który obejmie Program Doradztwa Personalnego „Spadochron" oraz ocenę predyspozycji zawodowych;
  • ­cykl szkoleniowy „Do startu gotowi...", podczas którego uczestnicy zdobędą wiedzę na temat profesjonalnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych (także po angielsku) oraz poznają techniki autoprezentacji podczas rozmów kwalifikacyjnych.

Projekt ten obejmował również organizację kolejnych targów pracy, które były nie tylko okazją do prezentacji ofert pracy, ale także wzajemnych oczekiwań pomiędzy kandydatami a pracodawcami.

Bardzo interesująca okazała się możliwość odbycia 10-miesięcznych staży zawodowych w wybranych firmach. Zostały na nie zakwalifikowani najlepsi absolwenci Uczelni, każdego roku po 6 osób z różnych kierunków. Cały projekt trwał do 2013 roku, zatem staże objęły w sumie 18 absolwentów. Comiesięczne wynagrodzenie (w wysokości 2400 zł brutto) opłacane było ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Biuro Projektu:
Budynek A, pok. 12
tel./fax 67 35 22 666

http://www.startdokariery.com.pl/

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

efs_logo