Akademia przedsiębiorczości

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

efs_logo