Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu

Oferta Zakładu Inżynierii Mechanicznej i Transportu dla przemysł‚u:

Badanie stanu technicznego pojazdów o dopuszczalnej masie cał‚kowitej 3,5 tony w Stacji Kontroli Pojazdów:
1. Badania okresowe.

2. Diagnostyka elektroniki pojazdowej.

3. Obsł‚uga klimatyzacji.

4. Ocena stanu technicznego zespoł‚ów i podzespoł‚ów pojazdów.

Doradztwo specjalistyczne w zakresie transportu:

1. Dla firm transportowych w zakresie:

- Przewozu materiał‚ów niebezpiecznych.

- Mocowania ł‚adunków.

- Czasu pracy kierowcy.

- Szkoleń„ pracowników.

2. Dla firm produkcyjnych i zakładów usł‚ugowych

- Wytrzymał‚ość‡ materiał‚ów, materiał‚oznawstwo.

- Technologia napraw.

- Spawalnictwo.

- Badań„ ukł‚adów hydrauliki siłowej i pneumatyki.