Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Oferta Zakł‚adu Elektrotechniki i Elektroniki dla przemysł‚u:

1. Projektowania i uruchamianie ukł‚adów elektronicznych w oparciu o ś›rodowisko PSPICE.

2. Szkolenie i doradztwo w zakresie projektowania, obsługi i stosowania układów opartych o mikrokontrolery i mikroprocesory.

3. Szkolenie w zakresie tworzenia systemów pomiarowych wykorzystują…c środowisko LabVIEW.

4. Projektowanie systemów pomiarowych i tworzenie ukł‚adów automatyzują…cych procesy produkcyjne.

5. Opracowywanie wyników pomiarów.