Zakład Budownictwa

Oferta Zakładu Budownictwa dla przemysłu:

Badania betonu zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003

  1. Pobranie próbek do badania wytrzymałości betonu na ściskanie i nasiąkliwości.
  2. Badanie konsystencji mieszanki betonowej.
  3. Badanie konstrukcji betonowej metodą nieniszczącą.
  4. Badanie właściwości stwardniałego betonu:
    • Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie.
    • Oznaczenie nasiąkliwości betonu.
    • Oznaczenie gęstości objętościowej betonu.