Oferta przemysłowa

Oferta przemysł‚owa Instytutu Politechnicznego został‚a podzielona na poszczególne Zakł‚ady:

* Zakł‚ad Budownictwa,

* Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu,

* Zakład Elektrotechniki i Elektroniki.

Instytut Politechniczny ś›ciśle współpracuje z Centrum Transferu Technologii - CTT