Terminy rekrutacji

TERMINY REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE:
  • rozpoczęcie rejestracji internetowej - 3 czerwca 2019
  • ostatni dzień rejestracji internetowej - 15 sierpnia 2019
  • ostatni dzień składania dokumentów - 16 sierpnia 2019
  • postępowanie kwalifikacyjne - 19 sierpnia 2019
TERMINY REKRUTACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE:
  • rozpoczęcie rejestracji internetowej - 3 czerwca 2019
  • ostatni dzień rejestracji internetowej - 19 września 2019
  • ostatni dzień składania dokumentów - 20 września 2019
  • postępowanie kwalifikacyjne - 23 września 2019

Wszystkie informacje o kierunkach, specjalnościach i zasadach rekrutacji znaleźć można w zakładce DLA KANDYDATÓW.

Wydrukowanie podanie wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji (budynek A, pokój nr 5).