Terminy rekrutacji

STUDIA STACJONARNE:

  • rozpoczęcie rejestracji internetowej - 1 czerwca 2017 r.,
  • ostatni dzień rejestracji internetowej - 15 sierpnia 2017 r.,
  • postępowanie kwalifikacyjne - 17 sierpnia 2017 r.;

STUDIA NIESTACJONARNE:

  • rozpoczęcie rejestracji internetowej - 1 czerwca 2017 r.,
  • ostatni dzień rejestracji internetowej - 20 września 2017 r.,
  • postępowanie kwalifikacyjne - 22 września 2017 r.;

Wszystkie informacje o kierunkach, specjalnościach i zasadach rekrutacji znaleźć można w zakładce DLA KANDYDATÓW