Terminy rekrutacji

Uwaga!

REKRUTACJA NA STUDIA NADAL TRWA!

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

    ostatni dzień rejestracji internetowej - 20 września 2018 r.
    postępowanie kwalifikacyjne - 21 września 2018 r.

Wszystkie informacje o kierunkach, specjalnościach i zasadach rekrutacji znaleźć można w zakładce DLA KANDYDATÓW.