Tablica ogłoszeń Erasmus+

Zgoda Senatu dot. współpracy Bibliotek: PWSZ w Pile z Biblioteką University of Alba Iulia

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile podjął uchwałę Nr XXVIII/113/10 ws. zawarcie umowy dot....

Zgoda Senatu na zawarcie umowy z Universidade da Coruña

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile podjął uchwałę Nr XXVII/109/10 ws. wyrażenia zgody na...

Zgoda Senatu na zawarcie umowy z Universidad del Pais Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile podjął uchwałę Nr XXVII/108/10 ws. wyrażenia zgody na...

Zgoda Senatu na zawarcie umowy z Uniwersytetem Managementu i Biznesu w Berdiańsku

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile podjął uchwałę Nr XXIV/96/10 ws. wyrażenia zgody na...

Zasady i tryb pracy Komisji kwalifikuj ą cej kandydatów do uczestnictwa w LLP Erasmus

Zarządzenie NR 21/10 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 6 maja 2010 roku w sprawie...

Regulamin uczestnictwa studentów w LLP Erasmus - zmiany

Uchwała Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile Nr XX/83/10 ws. wprowadzenia zmian w Regulaminie...

Powołanie Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus

Zarządzenie NR 26/10 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 6 maja 2010 roku w sprawie...

Regulamin uczestnictwa studentów w LLP Erasmus

Uchwała Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile Nr XX/83/10 ws. ustanowienia Regulaminu...

1