Senatorsko-studenckie potyczki na argumenty

Jest potrzeba istnienia Senatu w Polsce – to teza Debaty Oksfordzkiej, która odbyła się w Auditorium Maximum PWSZ w Pile. Nie była to zwyczajna debata, ponieważ w starciu na argumenty zamierzyli się Senatorowie Ziemi Pilskiej (Mieczysław Augustyn, Tadeusz Rzemykowski, Janusz Kubiak, Piotr Głowski) oraz studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile (Oliwia Matejczuk, Przemysław Pruciak, Monika Mrotek i Aleksandra Wojciechowska).

Okazją do organizacji tego niezwykłego wydarzenia były obchody 30-lecia odrodzonego Senatu, dlatego też Senator Mieczysław Augustyn zaproponował taką formę uczczenia tej rocznicy.

Debata już od pierwszych chwil dostarczyła wielu emocji, ponieważ grupa Senatorów wylosowała stronę opozycji tj. pilscy, obecni oraz byli, Senatorowie musieli przekonać publiczność dlaczego Senat jest instytucją zbędną. Studenci natomiast bronili rangi Senatu.
Nie tylko argumenty, ale również sama forma przekazu, dyscyplina czasowa, właściwy podział ról podczas debaty – to wszystko oceniane było zarówno przez publiczność (studentów, uczniów szkół pilskich, zaproszonych gości), ale także przez Przewodniczącego Jury – dra hab. Pawła Stachowiaka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, politologa, historyka, który jest również ekspertem w zakresie debat oksfordzkich.
Było to niezwykłe doświadczenie, które potwierdziło, że najważniejsza jest właściwa argumentacja. Wskazało również, że debatowanie nad konkretnym tematem, to prawdziwa sztuka prowadzenia rozmowy, dyskusji, przedstawiania argumentów, prezentowania odmiennych stanowisk.

Jak podsumował dr hab. Paweł Stachowiak – W debacie nie chodzi o kierowanie się swoimi wypracowanymi poglądami, tylko o umiejętność przedstawienia argumentów, zgodnie z kulturą dyskusji oraz trzymania się wyznaczonych, przez regulamin debaty, ról.

Ostatecznie puchar debaty trafił w ręce studentów, którzy, kilkoma głosami publiczności, wygrali z zespołem Senatorów. Gratulacje złożyli studentom również Rektor Uczelni – dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PWSZ w Pile oraz Prorektor Paweł Dahlke.
Wielkie podziękowania trafiły także na ręce dr Romulady Kosmatki, która przygotowała studentów, wspierała całe wydarzenie oraz wcieliła się w rolę Marszałka tej wyjątkowej debaty.