Ponad 3,4 miliona dla kierunków inżynierskich

Studenci kierunków inżynierskich są najbardziej poszukiwani na rynku pracy. Wykształcenie dobrej kadry to priorytet. Teraz studenci PWSZ w Pile, będą mieli jeszcze lepsze możliwości rozwoju swoich umiejętności. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przekazało właśnie ponad 3,4 mln zł na rozbudowę bazy dydaktycznej kierunków inżynierskich.

W budynku pojawią się nowe sprzęty m.in. w: laboratorium inżynierii produkcji, laboratorium silników i metrologii, pracowni wytrzymałości materiałów. Doposażona zostanie także stacja kontroli pojazdów oraz hamownia silnikowa. Wszystkie te działania wpłyną na podniesienie jakości kształcenia inżynierów w naszym regionie.

Czek Rektorowi – dr. hab. Donatowi Mierzejewskiemu, prof. PWSZ w Pile, wręczył Poseł na Sejm RP - Grzegorz Piechowiak.