O zmianach w prawie budowlanym

Za nami kolejne Seminarium, które zorganizowało Studenckie Koło Naukowe Miłośników Budownictwa SOWA wraz z opiekunem naukowym - mgr. Mahmoudem Hsino. Tym razem dyskusja toczyła się wokół takich obszarów jak:

  • Istotne zmiany w Prawie Budowlanym wprowadzone w roku 2018/2019.
  • Wymogi prawne w zatrudnieniu cudzoziemców na tle rynku Europy i Polski.

Seminarium wsparła także Wielkopolska Izba Inżynierów Budownictwa, której specjaliści chętnie dzielili się wiedzą ze studentami I, II i III roku budownictwa naszej Uczelni.
Jak podkreślali organizatorzy - Celem Seminarium jest podniesienie kompetencji i doświadczenia naszych koleżanek i kolegów z kierunku budownictwo. Mamy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom, przybliżymy w zdecydowany sposób teorię oraz praktyczne zastosowania, co ułatwi naszym studentom, za chwilę absolwentom, zdobycie pracy.

Zarząd SKN wraz z opiekunem naukowym, dziękuje szczególnie przedstawicielom WOIIB – mgr. inż. Z. Augustyniakowi oraz prof. dr hab. inż. Jerzemu Olszewskiemu.
Do zobaczenia podczas kolejnych wydarzeń organizowanych przez SKN SOWA!