Rola małych gospodarstw tematem Konferencji

W PWSZ w Pile właśnie zakończyła się Konferencja Naukowa, będąca częścią projektu badawczego pt. Rola małych gospodarstw rolnych w zrównoważonym rozwoju sektora żywnościowego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Jest to projekt realizowany w ramach Akademickiego Partnerstwa Międzynarodowego, finansowany z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w  kwocie 1 489 000 zł.
W projekcie, oprócz naszej Uczelni, która jest koordynatorem, uczestniczą również: "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia (UAB) – Romania; The National Institute for Economic Research (NIER) – Republic of Moldova; Aleksandras Stulginskis University (ASU) – Lithuania; Megatrend University (MU) – Serbia.

Celem tego międzynarodowego projektu jest identyfikacja rynku regionalnego i ponadregionalnego, warunków instytucjonalnych i politycznych, które kształtują zrównoważony rozwój gospodarstw rodzinnych. Prace badawczo-rozwojowe w ramach projektu przeprowadzane są etapami. Jednym z nich była właśnie Konferencja Naukowa w PWSZ w Pile, gdzie, podczas sesji warsztatowych, prezentowane były wyniki dotychczasowych badań prowadzonych w krajach partnerskich.

Z wyników badań międzynarodowego zespołu ekspertów, oprócz naukowców, korzystać będą również: pracownicy instytucji unijnych, rządu i samorządów, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, organizacji branżowych i samych rolników. Efektem projektu będzie stworzeniem innowacyjnej metodologii pomiaru zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych i określania scenariuszy ich wsparcia. Namacalny wynik zawierał będzie: artykuły naukowe, monografie oraz materiały dostępne on-line na dedykowanym tej tematyce portalowi.
Kierownikiem projektu, który realizowany będzie do 30 listopada 2019 roku, jest dr hab. Sebastian Stępień, prof. PWSZ w Pile.