Dokumentacja budowlana bez tajemnic

Kompetencje oraz doświadczenie to kryteria, którymi szczególnie kieruje się pracodawca podczas rekrutacji. Wymogi te były inspiracją dla opiekuna naukowego oraz zarządu SKN Miłośników Budownictwa "SOWA" PWSZ w Pile – mgr Mahmouda Hsino, do zorganizowania otwartego Seminarium z udziałem doświadczonych członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - Oddział w Pile.

Dzięki spotkaniu ze specjalistami, nasi studenci mogli wzbogacić swoje umiejętności i wiedzę z zakresu dokumentacji budowlanej. Seminarium, które odbyło się w Instytucie Politechnicznym PWSZ Piła, poruszało taką tematykę jak:
1) dziennik budowy,
2) BHP na budowie,
3) RODO w budownictwie.

Wielkie podziękowania dla studentów II i III roku budownictwa za zainteresowanie tematyką i aktywny udział w Seminarium. Szczególne podziękowania należą się przedstawicielom WOIIB - Oddział w Pile oraz mec. Piotrowi Stawickiemu, prawnikowi WOIIB w Poznaniu, którzy wyjaśnili wszelkie zawiłości dot. właściwej dokumentacji budowlanej.

Zarząd SKN Miłośników budownictwa "SOWA" już dziś zaprasza do udziału w VII cyklicznym Seminarium naukowym. Konkretny termin zostanie podany wkrótce.