Uroczyste posiedzenie Senatu

„Wolnościowe tradycje akademickie w niepodległej Polsce, w latach 1918-2018", to temat wykładu wygłoszonego przez prof. dra hab. Bogdana Koszela, podczas uroczystego, otwartego posiedzenia Senatu PWSZ w Pile.

Rys historyczny dążeń niepodległościowych przedstawił Rektor - dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PWSZ w Pile. Prof. Koszel omówił natomiast walkę o niepodległość akademicką w okresie międzywojennym, powojennym, po roku 89. – do czasów reform współczesnych. Była więc mowa o okresie, kiedy na terenie naszego kraju istniało 12 uczelni, gdzie kształciło się 12 tys. studentów, o czasach reform szkolnictwa wyższego między wojnami światowymi, o walce z okupantem i początkach Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, o walce z doktryną socjalistyczną, Liście 34., o protestach studenckich i wpływie środowisk akademickich na reformę szkolnictwa wyższego po upadku komunizmu, jak również o ostatniej dekadzie zmian.

Wykład ten, był ostatnim elementem odchodów Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, które zorganizowała PWSZ w Pile. Warto przypomnieć, że w październiku, Uczelnia zorganizowała także wielkie wydarzenie muzyczne – Koncert IV PAMIĘCI.