Kolejny sukces naszych ekonomistów

Naukowcy z naszej Uczelni odnieśli kolejny sukces, uzyskując finansowanie w  kwocie 1 489 000, w ramach Akademickiego Partnerstwa Międzynarodowego - projekt badawczy pt. Rola małych gospodarstw rolnych w zrównoważonym rozwoju sektora żywnościowego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Projekt finansowany jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. W projekcie, oprócz nasze Uczelni, udział biorą nasi partnerzy z Litwy, Mołdawii, Rumunii i Serbii. Kierownikiem projektu jest dr hab. Sebastian Stępień, prof. PWSZ w Pile.