O komunikacji w międzynarodowym wydaniu

Od 23 do 24 października Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Stanisława Staszica w Pile, gościła naukowców z Polski i z zagranicy. Okazją do tego, była III Międzynarodowa Konferencja Filologiczna, która w tym roku, podporządkowana została hasłu Komunikacja w przestrzeni instytucjonalnej: możliwości oraz wyzwania.

Konferencję zorganizował: Zakład Filologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile, we współpracy z Wydziałem Filologii, University of Montenegro; Zakładem Języków Obcych, University American College Skopje, Macedonia; Wydziałem Edukacji i Nauk Humanistycznych, International Burch University, Bosnia and Herzegovina; Studenckimi Kołami Naukowymi kierunku Filologia.

Badacze, nauczyciele akademiccy oraz studenci, przez dwa dni dyskutowali o komunikacji na różnych płaszczyznach – zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym. Poruszono więc m.in. taką tematykę jak: kulturowe aspekty komunikacji przestrzeni instytucjonalnej, język angielski w komunikacji instytucjonalnej, translacja oraz tłumacz w przestrzeni instytucjonalnej, nauczanie języka obcego (w tym specjalistycznego) w instytucji szkoły oraz uniwersytetu, zastosowanie technologii informacyjnych w nauczaniu języka obcego (w tym specjalistycznego), metafora jako narzędzie komunikacyjne w przestrzeni instytucji, komunikacja oraz przestrzeń instytucjonalna w literaturze i filmie, kontakt językowy i polityka językowa w przestrzeni instytucjonalnej.

Co ważne, w ramach Konferencji, odbyły się także warsztaty dla nauczycieli języków obcych, podczas których omówiono: kwestie gramatyczne w nauczaniu, komunikację interkulturową, komunikację wizerunkową.

Kolejny raz środowiska akademickie pokazały, że temat komunikacji jest niezwykle złożony oraz że badania nad nim, będą trwały jeszcze wiele lat. Dlatego też należy przypuszczać, że przed nami kolejna międzynarodowa konferencja w PWSZ w Pile.