Siła argumentu, czyli I Debata Oksfordzka

Debata jest sztuką prowadzenia rozmowy, dyskusji, przedstawiania argumentów, prezentowania odmiennych stanowisk. Niestety jest to sztuka, która – z uwagi na dominującą popularność komunikowania się krótkimi informacjami– jest coraz mniej stosowana. Dlatego też dr Romualda Kosmatka oraz Samorząd Studencki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, postanowili zorganizować wyjątkowe wydarzenie - I DEBATĘ OKSFORDZKĄ.

Podczas debaty, która odbyła się 15 maja w Auditorium Maximum PWSZ w Pile, udział wzięły 4 drużyny: zespół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile, zespół Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile oraz zespół Wyższej Szkoły Gospodarki w Pile.
Debata prowadzona była, zgodnie z zasadami akademickimi, przez doświadczonych mówców m.in. przez Marcina Kumięgę – eksperta z Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców (Marszałka Debaty). Jury Debaty stanowili sędziowie Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich.
Podczas rywalizacji słownej, odbyły się trzy debaty. Postawione tezy to: region pilski jest wystarczająco atrakcyjny turystycznie; społeczno-ekonomiczne korzyści wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę; Piła miastem akademickim.

Zmagania drużyn pokazały, że właściwie przygotowana argumentacja, czasowa dyscyplina wypowiedzi i zręczność prowadzenia dyskusji ze stroną przeciwną, wymagają znacznych umiejętności. Co ważne – po każdej debacie, uczestnicy oraz zgromadzona publiczność (studenci oraz uczniowie szkół średnich), otrzymali krótkie podsumowanie wystąpienia od członków jury. Sędziowie wskazywali nie tylko mocne i słabe strony każdej wypowiedzi, ale także właściwe zaprezentowanie argumentów.

Ostatecznie zwycięzcą okazała się drużyna WSG, drugie miejsce zajęła ekipa PWSZ w Pile, a na miejscu trzecim stanęła drużyna NI UAM w Pile.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy publicznego zmierzenia się z tezami oraz z zasadami Debaty Oksfordzkiej, a członkom Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców dziękujemy za ukazanie, jaką potęgę mają odpowiednio dobrane słowa.