Górskie stoki terenem ćwiczeń ratowników

Jak każdego roku, studenci II roku ratownictwa medycznego realizowali programowy zimowy obóz sprawnościowy. Jest to pierwszy etap dla naszych ratowników do podjęcia kursu i zdobycia uprawnień ratownika narciarskiego TOPR.

W tym roku, na zajęcia z narciarstwa, studenci wybrali miejscowość Kotelnicę w Białce Tatrzańskiej – jeden z najbardziej popularnych obiektów narciarskich w Polsce.  
Dzięki determinacji i zaangażowaniu w ćwiczeniach, wszyscy studenci nabyli umiejętności jazdy na nartach, taką ocenę wystawił instruktor – Andrzej Grzesik (Kierownik SWFiS), który od lat prowadzi zajęcia z narciarstwa z naszymi ratownikami.

Kierownik Studium WFiS dziękuje wszystkim studentom, którzy przyczynili się do sprawnego przebiegu obozu narciarskiego.