Gimnazjaliści będą korzystać z wiedzy wykładowców PWSZ

Od 25 września uczniowie Gimnazjum nr 4 im. Ignacego Paderewskiego w Pile, będą mogli przekonać się, jak wygląda odkrywanie tajemnic nauk ścisłych z pomocą wykładowców PWSZ w Pile. Wszystko to dzięki podpisanej umowie o współpracy, na mocy której, gimnazjaliści będą mieli możliwość odbycia części zajęć z chemii i fizyki w pracowniach Instytutu Politechnicznego PWSZ w Pile. Współpraca przewidziana jest wstępnie na lata 2013-2016.

Wykładowcy Uczelni chcą rozbudzić ciekawość świata nauki w młodych naukowcach, nauczyć ich przeprowadzania doświadczeń chemiczno-fizycznych oraz przede wszystkim - analizy zjawisk nas otaczających. Poruszane tematy zajęć dotyczyć będą m.in.: substancji chemicznych, świata soli, kwasów, metod określania pH, wyznaczania ciepła cieczy, gęstości ciał, obrazowania fal akustycznych oraz sprawdzania wielu praw fizycznych.

Umowę podpisała Dyrektor Gimnazjum - Mariola Skrzyńska oraz Rektor Uczelni - prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski. Obecni byli także nauczyciele z Gimnazjum, przedstawiciele Rady Rodziców, jak również Dyrektor Instytutu Politechnicznego - doc. dr Andrzej Kraczkowski oraz prowadzący zajęcia z gimnazjalistami - mgr Małgorzata Kastelik i prof. nadzw. dr Stanisław Różański.