O globalizacji, finansach i korporacjach

25 marca br. Studenci uczestniczyli w zajęciach ekonomicznych. Dr hab. Sebastian Stępień zrealizował temat "Globalizacja, czyli duży świat oczami małych dzieci", którego celem było zapoznanie dzieci z pojęciem globalizacji, a więc procesu, który w coraz większym stopniu oddziałuje na nasze codzienne życie. Wyjaśnione zostały przyczyny, przebieg oraz skutki globalizacji dla gospodarki w skali światowej, ponadregionalnej (np. Unii Europejskiej), krajowej i lokalnej. Młodzi Odkrywcy poszukiwali odpowiedzi na następujące pytania: W jaki sposób kurczy się dzisiejszy świat i jakie są tego konsekwencje? Czy na świecie potrzebne są granice? Co to jest integracja międzynarodowa, jak działa Unia Europejska i jaka będzie jej przyszłość? Dlaczego jedne kraje są bogate, a inne biedne? Czy we współczesnym świecie mamy problem głodu, czy otyłości? Dlaczego ubieramy się podobnie, jemy podobne produkty, podobnie spędzamy czas wolny, czyli czym jest konsumpcjonizm? Co to są korporacje międzynarodowe i jak wpływają na nasze życie? Jak pieniądz krąży w globalnej gospodarce?

Dr Paweł Dahlke omówił wpływ korporacji na społeczeństwo. Przedmiotem spotkania był problem wpływu dużych firm na nasze życie i nawyki oraz jak nasze tradycje i zwyczaje wpływają na gospodarkę. Poruszone zostały zagadnienia wpływu wielokulturowości na organizacje, w tym na kwestie zarządzania. Przybliżona została również koncepcja CSR, czyli Corporate Social Responsibility – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, uwzględniająca m.in. wpływ biznesu na środowisko naturalne. Podczas zajęć młodzi studenci zapoznali się z pojęciem zrównoważonego rozwoju, w kontekście zjawisk takich jak celowe postarzanie produktu.

Dr Anna Hnatyszyn-Dzikowska rozmawiała z dziećmi o finansach. Studenci poznali historię pieniądza, jego rodzaje, funkcje, sposoby produkcji monet i banknotów. Dowiedzieli się jakie są rodzaje walut: barter czyli pieniądz pierwotny, monety czyli pieniądz kruszcowy, pierwsze pieniądze papierowe, pieniądz bezgotówkowy, pieniądz elektroniczny. Uzyskali wiedzę jak skutecznie oszczędzać i prawidłowo wydawać zgromadzone środki. Wykorzystano także edukacyjne banknoty w różnych walutach, a dzieci otrzymały słodkie upominki z motywem pieniędzy.