Zaproszenie na V Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Dzieci

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Dziecięcy UDJK
zapraszają uczniów szkół podstawowych do czynnego udziału w
V Jubileuszowym Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym Dzieci:
Człowiek i nauka. W poszukiwaniu „bliskości” wiedzy
pod patronatem
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina
JM Rektora UJK prof. zw. dr hab. Jacka Semaniaka,
które odbędzie się O9.06.2017 r. w budynku CEART-u WPiA, ul. Krakowska 11
w godzinach 9.00-14.00.

Sympozjum przeznaczone jest dla uczniów szkół podstawowych i słuchaczy uniwersytetów dziecięcych z całej Polski, podejmujących swoje pierwsze poszukiwania naukowe, którzy zgłoszą swój akces i przedstawią propozycję ciekawej prezentacji multimedialnej, eksperymentu, pokazu z obszaru nauk matematyczno-przyrodniczych, humanistyczno-społecznych czy nowoczesnych technologii.

Wystąpienie powinno realizować przewodnie hasło konferencji: Człowiek i nauka. W poszukiwaniu bliskości wiedzy… i wskazywać na użyteczność oraz humanistyczną bliskość wiedzy naukowej zarówno na etapie jej pozyskiwania, jak i zastosowania oraz komunikowania.

Planowana jest sesja z wystąpieniem inauguracyjnym oraz prezentacjami uczestników dla licznego grona słuchaczy. Wydarzeniu będą towarzyszyć pokazy naukowe, ćwiczenia, gry i interakcje warsztatowe w ramach cyklu: Jarmark naukowy.

Na zgłoszenia-abstrakty (dziesięciominutowych) wystąpień uczestników czekamy do 18.04.2017 r. (adres e-mail: ujkdzieciom@gmail.com) na specjalnym formularzu (dostępnym m. in. na stronie www.ujk.edu.pl). Prelegenci, których propozycje zostaną zakwalifikowane przez Radę Naukową, będą o tym powiadomieni najpóźniej do 01.05. 2017 r. i zaproszeni na Sympozjum wraz z klasą czy wskazaną grupą osób towarzyszących oraz opiekunami. Najlepsze pokazy i prezentacje zostaną nagrodzone pucharami konferencyjnymi, a wszystkie - dyplomami dla uczestników i opiekunów naukowych oraz instytucji.

dr Anna Wileczek
(Przew. Kom. Organizacyjnego)

Informacje szczegółowe i kontakt
e-mail: ujkdzieciom@gmail.com
mgr Paulina Barańska, tel. 669873397 (sekretarz)

PS Zachęcamy do zapoznania się z informacjami z poprzednich edycji.