Kolorowo, chemicznie i kosmicznie

25 lutego br. młodzi studenci razem z artystką Paulą Marinelli badali relację pomiędzy tańcem ciała jako materią o wymiarze przestrzennym i emocjonalnym, a znakiem graficznym jako „przedłużeniem” ciała i działania. Artystka zaproponowała zadania plastyczno-ruchowe na deskorolce, stymulujące kreatywność i dające uczestnikom pole do plastycznej ekspresji. Uczestnicy spotkania odwiedzili świat wielkiego malarza Jacksona Pollocka i nauczyli się spontanicznej metody zwanej „action painting”.

Maciej Gawrysiak zaprosił Młodych Odkrywców w podróż zatytułowaną odkrywanie Kosmosu. Studenci zastanawiali się nad ewolucją wiedzy o świecie poza nasza planetą oraz skalą odległości we wszechświecie. Prawdopodobnie znają już odpowiedzi na pytania: Dlaczego niebo jest niebieskie? Czy księżyc jest zbudowany z sera? Czy istnieje życie poza naszą planetą? Czy pochodzimy z gwiazd? Czy czarna dziura może pochłonąć inną czarną dziurę?

Razem z Małgorzatą Kastelik Studenci poznali zagadnienia z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej. Podczas zajęć poruszone zostały zagadnienia związane z pojęciem miareczkowania objętościowego kwasów i zasad oraz wykrywania ich ilości i stężenia w obecności różnych wskaźników chemicznych (indykatorów). Dzieci samodzielnie przeprowadziły część eksperymentów.